Bu yarışma 10.09.2019 – 16.09.2019 (10:00) tarihleri arasında Moyra tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma tarihleri arasında katılımcılar yarışmaya katılmak için Instagram’da,

ASKMOYRA Instagram hesabını takibe alarak, yarışma postu altında 3 arkadaşını yorumda etiketleyerek ve Instagram yarışma iletisini beğenerek katılabileceklerdir.

Gelen yorumlar, beğeniler ve postlarda şartları uygun olarak yerine getirmiş, kullanıcı profili gerçek olan kişiler arasından, 16.09.2019 tarihinde random.org aracılığıyla yapılacak çekilişle, Instagram katılımcıları arasından 3 takipçi kişiye D&R’den 100 liralık hediye çeki verilecektir.

Yarışma sonunda kazanan kişiler 16.09.2019 tarihinde Moyra Instagram sayfası üzerinden duyurulacaktır. Kullanıcıların vereceği yanlış bilgilerden Moyra sorumlu değildir.

Katılımda sunulan kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Kazananlardan talep edilecek olan isim, cep telefonu gibi bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak göndermesi zorunludur. Bilgilerin yanlış olması durumunda katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder.

Yarışmadan sorumlu kişi Moyra’dır, Facebook veya Instagram değildir.

18 yaşından küçük olanlar düzenlenen yarışmaya katılamayacaklardır, katılmış olsalar dahi hediye kazanmaları halinde bu ikramiyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.

Moyra yarışma öncesinde/süresince/sonrasında fikri ve teknik destek sağlayan, ikincil ve üçüncül derecede yarışma ile bağlantılı şirket çalışanları yarışmaya katılamazlar. Katılmış olsalar dahi hediye kazanmaları halinde bu hediyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.

Başvuru sahipleri, yarışmaya katılmakla ve önceden belirlenmiş hediyelere hak kazanmakla, katılım koşulları ve gizlilik kurallarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Katılımlar, mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, şiddet unsuru içermemeli, telif hakkı ihlali oluşturmamalı veya bu hakları ihlal eden herhangi bir malzeme içermemelidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Paylaşımlar, uygunsuz, ahlaki değerlere aykırı, müstehcen, menfur, suç unsuru, hakaret, iftira veya küçük düşürücü unsurlar içeren içeriklerden oluşmamalıdır.

Paylaşımlar herhangi bir gruba veya bir bireye karşı bağnazlık, ırkçılık, nefret veya zarara teşvik eden veya cinsiyet, din, milliyet, cinsel kimlik veya yaş ayrımcılığına yönelten içerik içermemelidir.

Katılımcı yarışmaya katılmakla Moyra tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılır.

Her başvuru sahibi yarışma süresince hediye kazanmaya hak kazandığı takdirde bir kez ödül sahibi olabilir. Bir kullanıcı sadece bir kez ödül alabilecektir.

Moyra yarışmaya katılım sırasında oluşabilecek teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir.

Moyra yanlış iletişim bilgisi ile yarışmaya katılımdan dolayı olabilecek mağduriyetten sorumlu değildir.

Yarışmaya katılanlar Moyra’nın iş bu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların Yarışma Kurallarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Moyra tarafından yapılacaktır.

Moyra yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri tespit etmesi durumunda, yarışmacının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde yarışmacının bütün yarışma verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.

Moyra katılım koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.