Kova ve Oğlak Burçlarının Ortak Özellikleri

Zodyak’ın toprak ve hava grubuna mensup burçları genel olarak birbirlerinden farklı özellikler gösterir. Toprak burçları içe dönük ve karamsarken, hava grubu burçları daha sosyal ve pozitif yapıdadır. Öte yandan bu iki ayrı grubun bünyesindeki burçların ortak yönleri vardır. Mesela Kova ve Oğlak burçları hayata farklı kutuplardan baksalar da bazı nitelikleri birbirleriyle örtüşür.

Kararında Diretmek

Nuh dese peygamber demeyen bu iki burç, inatçılıkta nam salmıştır. Onları fikirlerinden döndürmek zordur. Kovalar özgün kişiliğiyle kendi doğrularının peşinden gider ve başkalarının ne dediğini umursamaz. Ayrıca yanıldıklarını görüp fikir değiştirmek zorunda kalmak onlar için gurur kırıcı olur. Özellikle de aklını küçümsedikleri birinin haklılığını kabullenmek istemezler. Oğlaklar ise hedef ve fayda odaklı kişiler olup planlarını bu doğrultuda yapar. En sağlam ve garanti yoldan amaçlarına yürürler. Aksi yöndeki önerilere sıcak bakmaz, akıllarına yatmayan bir yöne rotayı çevirmezler. Kuşkucu kişiliklerinden dolayı başkalarının ipiyle kuyuya inmek istemezler.

Lafını Sakınmamak

Gerçekçilik ve lafını esirgememek hem Oğlak hem de Kovaların ortak paydalarından biridir. Duygusallık ve empati konusunda zayıftırlar. Karşı tarafın incineceğini düşünmeksizin görüşlerini çatır çatır söylerler. Oğlak burçları tamamen materyalist düşünür ve o doğrultuda görüş beyan eder. Maneviyatın duygusal dünyasında kaybolmazlar. Ortada bir gerçek varsa kabullenilmeli ve menfaatler doğrultusunda aksiyon alınmalıdır. Kovalar ise yaşamlarında her şeyi akıl süzgecinden geçirir. Mantığa ve doğaya aykırı buldukları görüşleri hunharca tenkit ederler. Stratejik değil şeffaf bir tutum sergilerler. Rahatsız oldukları bir durum karşısında tepkilerini açıkça ifade ederler.

Soğuk Tavırlar

Zodyak’ın en soğuk iki burcunu temsil ederler. Kova ve Oğlaklarla kaynaşmak yoğun bir efor sarf etmeyi gerektirir ve çabalar her zaman içe yaramaz. Oğlaklar kuşkucu ve soğuk yapılarıyla kolay kolay yakınlaşmazlar kimseyle. Girdikleri ortamda surat beş karış gezebilirler. Karşı tarafın her anlamda kendilerine güven vermesini beklerler. İtibarlarını korumaya büyük önem verdikleri için saygınlıklarına gölge düşürecek kişilerle muhatap olmazlar. Kovalar üstten bakan mesafeli kimliğiyle, iletişim kuracakları insanları iyi seçer. Aklını, yaşam tarzını ve bakış açısını beğenmedikleri kişilere soğuk davranırlar. Ne kadar çabalasanız da sizi avam veya itici buldukları sürece varlığınızı görmezden gelirler.

Romantizm Eksikliği

Bu burçların aşk insanı olmadığı su götürmez bir gerçektir. Farklı gerekçeler yüzünden romantizm karneleri zayıftır. Oğlak burçları hırslarına ve gelecek kaygılarına yoğunlaşır, duygusal meseleleri öteler. İlişkilerinde muhafazakâr ve otokontrollü bir sevgili olurlar. Girdikleri ortama göre şekil alır, el ele tutuşurken bile seviyeli görünmeye çalışırlar. Kovaların romantizm eksikliği, çok fazla akılcı yaklaşımlarından kaynaklıdır. Dolayısıyla kolay kolay tatmin olamazlar. Nadiren aşık olurlar ve ilgili bir sevgili olamazlar. Flörtlerine çiçek almak, mum ışığında yemek yemek, slow şarkılarla ağlamak Kovaların tarzı değildir. Bu tarz ilişki biçimlerini itici ve gülünç bulurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.