Kova Burcunun Olmazsa Olmazları!

Kova herkesten farklı, kimine göre marjinal ve oldukça zekidir. Merak ettiği alanı muhakkak derinlemesine öğrenir, yenilikçi bakışı ve gelişkin sağduyusuyla içinde bulunduğu toplumu ileriye götürür. Teknolojiye olan merakı, alternatif çözümler geliştirmek konusundaki başarısını destekler. Bakalım Kova’nın olmazsa olmazları nelerdir?

Bireysel Özgürlük!

Kova’nın özgürlüğü alıp başını gitmeye değil, kalıp bireysel alanının sınırlarını genişletmeye motive eder! Kova toplumsal alanda, çeşitli grupların içinde var olur! Oldukça sosyal bir profil çizse de aslında evine döndüğünde kapılarını arkadan kitler, kendi yaşam alanını mahrem bölgesi ilan eder! Gözle görülmeyen keskin çizgileri vardır hayatında, herkes bir yere kadar yaklaşabilir, çizgi ötesi dokunulmaz ilan edilir! Bir de farkındalığı gelişkin, sağduyusu belirgindir Kova’nın! Yaşamının kurallarını kendi koyar, otorite baskısına da karşı koyar! Özgürdür tüm fikirlerinde, derdi neyse yüksek sesle söyler! Norm dışıdır, geleneklerin dayatmalarına boyun eğmez, hür iradesinin buyruğunda yaşar! Herkese biraz farklı gelen tavrı, marjinal tarzı da bu yüzdendir. Kimsenin bireysel yaşamına müdahale etmesine müsaade etmez!

Arkadaşlık!

Kova her ne kadar bireyselliğe önem verse de hayatı toplumsal olarak algılar. Dertleri vardır Kova’nın! Sahip olduğu yenilikçi bakışla, gelenek olup insanların benliklerine çakılan öğrenilmiş çaresizlikleri onarmak ister. Gelişkin sağduyusu sayesinde, toplumsal farkındalığı geliştirmek için çaba harcar! Bir dolu arkadaş grubu vardır Kova’nın. Var olan sorunlara karşı örgütlenmenin, kalabalıkların gür sesinin değişime yol açacağını bilir. İnsanların eşit şartlar altında yaşadığı bir toplumsal düzen kurma hayali vardır bir de! Bir o derneğe üye olur bir diğer vakıfa! Arkadaşlarıyla geçirmediği zaman çok azdır! Toplumsal eşitlik ve adalet konusunda farkındalığı gelişkindir. Amacına yönelik bir yaşam süren Kova; yoldaşları, yandaşları olsun ister. Çevresinde farklı konularda bir araya gelebileceği çeşitli grupları olmazsa olmaz!

Teknoloji!

Duygularından arınan, mantığıyla yaşayandır Kova; eskiden beri süregelmiş, kimse tarafından ne olduğu soruşturulmamış gelenekleri geçmişte bırakır, makul düzeyde olmayanları hemen buruşturup atar! Yenilikçidir Kova; eskinin düzenini reddeder, teknolojiye olan düşkünlüğüyle gözünü çok daha ilerilere diker. Bilgisayar oyunlarının müptelasıdır. Teknolojik gelişmeleri yakinen takip eder, tüm yeniliklerden öncelikle haberdar olmak için gözünü teknoloji bültenlerine diker. Modern astrolojide Uranüs tarafından yönetilen Kova; alternatif çözümler geliştirmek konusunda da uzmandır. Teknolojiyi yakinen takip etmesi ve günlük yaşamına taşıması sayesinde yaşamını kolaylaştırıp, henüz geliştirilmeyen çözüm yollarının da mucidi olur.

Toplumsal Duyarlılık!

Farkındalığı gelişmiştir Kova’nın, yaşamda otorite karşıtı bir duruş sergiler. Toplumsal alanda var olan düzenleyici kuralların tümüne uyum sağlarken, otorite tarafından dayatılan, insan haklarını hiçe sayan normların çok ötesinde bir tutum sergiler. Muhalif kimliğiyle bulunduğu her ortamda kendini gösterir Kova! Fikri hür, tavrı direktir. Güçlünün güçsüzü ezmesine göz yummaz! İnsanlığın yaşam kalitesini arttırmak konusunda sahip olduğu farkındalığı kendine saklamaz, toplumun aynası olur, sözünün ulaştığı herkesi bilgilendirmeye yönelik hareketler başlatır. Herkesin bilinçlenmesi için elinden geleni yapar.

Ütopyalar!

İlkeleri doğrultusunda giriştiği muhakkak bir mücadelesi, ideallerini gerçekleştirmek konusunda ise kararlı bir duruşu vardır Kova’nın! Gelecekte herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum düzeni kurmakla ilgili de büyük bir hayali vardır! bu her Kova dünyayı kurtarmaya soyunur anlamına gelmez. Sistemde var olan aksaklıklar konusunda onarıcı bir tavır takınırlar. Her Kova kendi içinde bulunduğu koşulları iyileştirmeye yönelik bir gayret gösterir. Eskiden beri süregelmiş, herkesin duyarsızlık geliştirdiği alanları fark eder, düzenlenmesi için ellerinden geleni yaparlar. Öğrenilmiş çaresizliklere boyun eğmek, Kova’lara göre değildir. Onlar hayata farklı bir pencereden bakar, yenilenmeyi başlatırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.