Kova Burcunun “En İyi” Özellikleri!

Kova gelecekte bir gün mutlaka kurulacak olan adil düzene en çok katkısı olan insandır. Bunu başarabilmesi içinde çağının önünde, yarının ötesinde düşünür, düşüncelerini paylaştığı kişilerce oldukça marjinal görünür. Teknolojiyle en çok haşır neşir olan da yine Kova’dır. Bakalım başka hangi alanlarda “en” sıfatını elinde bulundurur.

En Yenilikçi

Kova ne geçmişin katılaşmış inanç sistemlerinin emirlerine göre yaşamını biçimlendirir ne de kulaktan dolma bilgilerle yaşamına yön verir! O henüz olmayanı keşfetmek için gerekli merak duygusuna, alternatif düşünce sistemine, farklı bakış açısına ve gerekli sağduyuya sahiptir. Zira onun geleceğe yönelik üretken bakışı ve toplumda yaşanan aksaklıkları gidermek, doğru bilinen yanlışları düzeltmek adına kalkıştığı farkındalık hareketi herkese örnektir. Var olanı geleneksel yöntemlerle kısır bir döngünün içinde evirip çevirmek yerine, yeni ve henüz geliştirilmemiş yöntemlerin peşinden koşar Kova! Umut ederiz bir gün ütopyasını hayata geçirebilmek konusunda başarılı olur.

En Marjinal

Kova’nın zihni marjinaldir, merakı kimselerin dikkatini çekmeyen konulara yönelir, teknoloji aşığıdır bir de bu da ona çağın ötesinde bir dünyanın kapılarını açar! Farklı şeyler düşünüp, farklı bir dünya kurgulayan Kova’nın iç dünyasındaki değişiklik görüntüsüne de yansır. Herkesin iddialı bulduğu, günümüz modasına uyduramadığı, çağından ayrıksı bir görüntü sergiler. Bu anlamda zorlama bir cesarete ihtiyacı yoktur Kova’nın. Zaten herkesten farklı hisseder öyle de görünür. Saçlarını renkten renge sokar, soba borusundan ayakkabı yapar, sanal gerçekliği ilk o keşfeder, oturduğu yerden dünyanın bir ucuna yolculuk eder. Kova çağının çok ötesinde bir toplum düşler ve yaşadığı dönemde hayalini gerçekleştirmeye başlar.

En Hümanist

Hümanizm kabul edildiği üzere insan sevgisi değildir aslında. Hümanizm tanımında sevgi içermez. İnsanı önceleyen, onun çıkarlarını gözeten, kaderci yapıyı öncelemek yerine her bireyi kendi özgün varlığında değerlendirmenin gerekliliğini kabul eder. Ve güç insandadır. Hümanizm; ırkçılığın, dini önceliklendirmenin, milliyetçiliğin, tüm taraf olma duygularının önünde yalnızca insanı önceler. İnsan dünyada yaşayan, yaşamı tüm diğer canlılarla ortaklaşan, tüm yaşayanlara karşı da sorumluluğu olan bir var olandır. Kova da bu doğrultuda sorumluluklarını sırtına yüklenir, insanı tüm diğer sıfatlarından ayırıp sadece insan oluşuyla değerlendirir, bu uğurda örgütlenmek için farkındalık kazandırmak için de diğer insanlara ses olur, yayılır.  Kova kendiyle birlikte tüm yaşamın refahını düşünen, toplumun eşit koşullarda insanca yaşamasını düşleyen ve bunun için mücadele eden bir hümanizmanın sahibidir.

En İlkeli

Kendi prensipleri olan ve bunlardan taviz vermeyen Kova; kendi değerler ve doğrular sisteminin dışına çıkmaz. Bir defadan bir şey olmaz deyip kurallarını yıkmaz! Toplumu düzenleyen, herkesi kapsayan ve genel faydayı ve düzeni sağlayan kurallara tabidir Kova. Mesela kırmızı ışıkta geçmez, çöpünü bulduğu yere atmaz, emniyet şeridini ihlal etmez, ambulansın peşine takılıp gitmez, toplu taşımada gazi, hamile ve yaşlılara ayrılan bölümde oturmaz! Bu gibi kurallara tam riayet eder. Bir de kesinlikle uymayacağı kurallar vardır ki bunlar genelde gelenekselleşmiş, yalnızca bir kesimin yararını gütmek için uydurulmuş, kimilerinin çıkarlarını korumak için oluşturulmuş kurallardır! Kova’nın adalet ve eşitlik çarkında kimi kurallar yıkılamazken, kimileri tümüyle yıkılmak için vardır!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.