İkizler Burcu Özellikleri

İkizler Burcu özelliklerini tam anlamıyla biliyor musun?

Hava grubundan olan İkizler Burcu zihinsel ve iletişimle ilgilidir. Aynı zamanda değişken olduğu için de değişken koşullara adapte olan bir yapıdadır. Doğanın değişkenliğini şaşkınlıkla izleyen ikizlerin içindeki merak duygusu onu oradan oraya taşıyabilir. Merak, ikizler burcunun en belirgin kaynağıdır ve merak onun hayatta sürekli hareket halinde olmasını sağlayabilir. Yaşanan bir olay sonucunda refleks olarak merak içinde soru soran ve sorularına cevap arayan bir kişi şeklinde tepki verebilir. Karşılaştığı her türlü duruma karşı eleştirel ve akılcı bir tutumla yaklaşır. Burçlar arasında en hızlı düşünebilen burç ikizler burcudur. Taklit etme özelliği çok gelişmiştir. Daha önce hiç gitmediği bir ülkeye giderek kısa sürede o ülkenin dilini öğrenip, o ülke toplumuna adapte olabilir. Bazen İkizler karşısındakini dinlemek ve öğrenmeyi tercih etmek yerine kendi bilgi ve deneyimlerini göstermekle meşgul olabilir. Herhangi bir sohbet esnasında, karşı taraf söze başladığında onun ne söyleyeceğini tahmin ederek dinlemek yerine vereceği cevabı düşünebilir. Bu durum onda dinlemeye yönelik problemler yaratabilir.
İkizler burcu duyguları hissetmek yerine analiz yaparak zihinsel bilinçle yaklaşabilir. Duygularını mantığına uygun hale getirme çabaları onun gerçek duygularını hissetmesine engel olabilir. Gerçek duygularının karşısındakiler tarafından anlaşılmasını istemediği için düşüncelerine çeşitli zincirler örerek duygularını saklayabilir. Önce düşünür, ardından tepki verebilir. Bilinçsiz bir şekilde karşısındaki insanları taklit edebilir ve karşısındaki kişilerin düşüncelerini sahiplenebilir. Düşünceleri hızla ve sıklıkla değişebilir. Bu kadar sık değişen düşünceler bilgide yüzeyselliğe sebep olabilir. Bu durum, bilginin içeriğinden çok konu ve sayı fazlalığıyla ilgilenen bir durum ortaya çıkarır. Hangi konuda olursa olsun bilgi toplama ihtiyacı baskın olabilir.Merak ve öğrenme içgüdüsü, aynı anda birden fazla işin de peşinden koşmayı getirebilir. İkizler burcunun kendini ortaya koyuş biçimi mantık çerçevesindedir. Akıllı, kendini iyi ifade edebilen, keskin dilli, hızlı ve pratiktir. Tartışmacı bir yapısı vardır, düşünceleriyle ve sözleriyle meydan okuyabilir. Çoğu zaman karşısındakini dinlemeden söz savaşını kazanmayı arzu eder.

İkizler burcunun ilişki kurma biçimi yüzeysel ve entelektüeldir. Ağırlıklı olarak ilişkilerinde konuşma ve iletişim ön plandadır. Değer duygusu yüzeysel ve geçici olabilir. Maymun iştahlılık ve sevgi üzerine mantık yürüten bir durum ön plana çıkabilir. İkizler burcu olan bir kişi zeki ve bilgi veren bir yapıdadır. Okumaktan, yolculuk yapmaktan ve konuşmaktan keyif alır. Sosyalliği, kitapları ve iletişimi sever. Parasını entelektüel zevkler için harcayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir