Hangi Ünlü Düşünür İle Aynı Burçsun?

Savundukları düşünce tarzları ve felsefeleriyle tarihe konu olmuş, etkileri günümüzde devam eden birbirinden ünlü, başarılı ve etkili filozoflar… Peki senin burcunda hangi ünlü düşünür var biliyor musun? Yazımızı hemen okumaya başla, hangi ünlü düşünür ile aynı burç olduğunu öğren!

Koç – Rene Descartes

Yaşamının çoğunu Hollanda’da geçiren, Fransız matematikçi, yazar ve filozof Descartes’ın “İlk Felsefe Üzerine Düşünceler”i, çoğu üniversitenin felsefe bölümünde standart bir kaynak olarak kabul ediliyor. Koç burcunun öncü özelliğini taşıyan Descartes, doğa bilimlerini geliştirmek için aklın kullanılması gerektiğini vurgulayan ilk düşünce insanı olarak tanınıyor. Ayrıca geometride kullanılan Kartezyen koordinat sistemi, adını matematiğe fazlasıyla katkısı olan Descartes’tan alıyor.

Boğa – Sigmund Freud

Psikanalizin babası sayılan Freud, birçok korkusu, nevrozu, hastalığı sebebiyle belki de psikanalize en çok ihtiyaç duyan kişilerden biri. 12 yaşındayken altı farklı dil konuşabilen Freud, çok küçük yaşta “altın çocuk” lakabını aldı. İkinci zihin tanımını bilinçaltına dönüştüren, 20.yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan Freud, aşkı yüzünden doktorluğu seçti ve günümüzde hala kullanılmaya devam eden konuşma terapisini buldu. Devamlı olarak gerçeğin peşinden gitme arzusuna sahip bir Boğa burcu olarak dünyaca ünlü bir psikanalist oldu!

İkizler – Jean Paul Sartre

Ünlü Fransız yazar ve düşünür olan Sartre, felsefi içerikli romanlarının yanı sıra, tamamen kendine özgür olarak geliştirdiği Varoluşçu felsefesiyle de tanınıyor. Ayrıca varoluşçu Marksizm şekillendirmesi ve siyasetteki etkinlikleriyle 20.yüzyıla damgasını vuran düşünürlerden biri. Varlık ve Hiçlik isimli kitabının Sartre’ın ününe olan katkısı, okuyanların onu anlamasından değil daha çok anlayamamasından kaynaklanıyor. Bu da zeki ve zihinsel olarak aktif olmasıyla tanınan İkizler’e kanıt niteliğinde!

Yengeç – Jacques Derrida

Fransız bir filozof olan Derrida, edebiyat eleştirmeni ve Yapısökümcülük olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusu. Fransa’daki Cezayirli mültecilerin haklarını ve Soğuk Savaş dönemi Çekoslovakya’sının muhalif hareketlerini destekleyen Derrida’nın bu nedenle tutuklandığı biliniyor. Derrida’nın vatanseverlik, koruyup kollama ve merhametli olma gibi Yengeç burcunun temel özelliklerini taşıdığı da bir gerçek!

Aslan – Jean-François Lyotard

Edebiyat teorisyeni ve filozof olan Lyotard, postmodernizmin ve postmodern felsefenin öncülerinden olan çağdaş bir Fransız düşünürü. Postmodern terimi günümüzde pek çok sanatsal, entelektüel ve akademik alanda kullanılıyor. Temel fikirlerini Postmodern Durum ismindeki kitabında dile getirip 1979 yılında yayınlandığında, her alanda ve ülkede etkili olmuş ve kısa sürede sürekli göndermeler yapılan bir metne dönüşmüştür.

Başak – John Locke

17.yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan John Locke, tipik bir Başak burcu! Detaycılığı ile dikkat çeken Locke, düşünce özgürlüğünü, insan eylemlerini mantığa göre düzenlemek gerektiğini öne süren ilk düşünür olma özelliğini taşıyor. İnsan zihninin doğuştan boş bir levha olduğunu öne sürüp istendiği gibi şekillendirilebileceğini savunan İngiliz filozof ve politikacı olan John Locke 1632 -1704 yılları arasında yaşadı.

Terazi – Friedrich Nietzsche

Dünyaya erken geldiğini savunan, insanların onu 12 yüzyıl sonra anlayacağını iddia eden Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci olan Nietzsche, kendisinden sonra gelen, aralarında Albert Camus, Heidegger, Sigmund Freud gibi isimlerin de olduğu sayısız filozofu ve edebiyatçıyı etkilemiştir. Modern kültür, din, ahlak, felsefe ve bilim üzerinde eleştirel yazıları bulunan ünlü düşünür Nietzsche, Terazi burcunun sanatçı ve zarif ruhunu birebir yansıtıyor!

Akrep – Roland Barthes

Dikkatli, araştırmacı, gözlemci ve karmaşık şeyleri anlayabilen Akrep, adeta Roland Barthes’da hayat bulmuş! Etrafındaki olguları, sözcükleri, sağduyuyu kısacası her şeyi gözlemlerden, sıradan gözken her şeyin arkasındaki anlamları çözmek ve ikincil anlamlarını da keşfetmek için bir bilim dalı olan göstergebiliminin en çok tanınan temsilcilerinden biri.

Yay – Baruch Spinoza

Felsefe ve dine meraklı Yay’ın temsilcilerinden olan Baruch Spinoza, 17.yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyonalistlerinden biri. Yaşadığı dönemde anlaşılamayan birçok filozof gibi Spinoza da yanlış anlaşılmanın ve anlaşılmamanın kurbanı olmuş, büyük bir çelişkiyle hem en büyük din düşmanlarından biri sayılmış, hem de eserinin temel kaynağının Tanrı sevgisi olduğu söylenmiştir. Çağının en önemli realist filozofu olarak anılan Spinoza, kendi felsefesini kurarken en çok Descartes’tan etkilenmiştir.

Oğlak – Albert Schweitzer

1952 yılında Nobel Barış Ödülü sahibi olan Alman doktor, filozof, müzisyen ve teolog, hayvansever ve anti-nükleer aktivistti. Çalışkan ve disiplinli olan Oğlak burcunun birebir özelliklerini taşıyan Albert Schweitzer, iki doktorası olmasına rağmen tıp doktoru olmaya karar vererek 30 yaşında olmasını umursamadan tıp tahsili yaptı. Ardından Afrika’da bir hastane kurarak yaşamını buradaki halkın sağlığına adadı. Ayrıca geliştirdiği yaşama saygı felsefesi ile çevreci ve hayvanseverlerin öncüsü olarak kabul ediliyor.

Kova – Galileo Galilei

Yenilikçi ve açık fikirli Kova’nın temsilcilerinden olan, dünyaca ünlü astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi Galileo Galilei, hem Aristoteles’in dünya merkezci akımından hem de Kutsal Kitap’tan şüphe duyarak, Orta Çağ’daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır. Pisa Kulesi’nden ağırlık atarak, düşen bütün cisimlerin aynı ivmeye sahip olduğunu gösterdi ve Aristo mantığının yanlış olduğunu kanıtladı.

Balık – Arthur Schopenhauer

Nietzsche’nin de etkilendiği filozoflardan biri olan Arthur Schopenhauer, hayatı her zaman bir ıstırap olarak görmüştür. Balık’ın kendini kurban olarak gören taraflarını fazlasıyla taşıyan ünlü filozofun felsefesi gerçekçi ve korkusuz olmak niyetindedir. Bilinmeyen ya da ifade edilemeyene atıf yapmaz ve onun için acı gerçekleri görmek temel motiftir.

Bir Yorum Bırakın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.