Hangi Gustav Klimt Eseri Seni Yansıtıyor?

Çağının çok ötesinde yapıtlar ortaya koyan Viyanalı sembolist ressam Gustav Klimt, bugün sanat tarihinde eşsiz bir yere sahip. Günümüzde halâ onun büyüleyici eserleri oldukça yoğun ilgi görüyor. Öyle ki pek çok dekoratif obje onun eserleriyle süsleniyor. Aşk, ölüm, yaşam ve cinsellik gibi temaları yoğun biçimde işleyen Klimt’in benzersiz çalışmalarında hemen herkesin kendinden bulacağı bir şey var. Her biri görülmeye değer bu eserler içinden burcuna göre en çok ilgini çekecek olanı senin için seçtik.

Koç – Pallas Athene, 1898

Seni yansıtabileceğini düşündüğümüz Gustav Klimt eseri: Pallas Athene. Klimt’in bu eserinde Yunan mitolojisinin başkahramanlarından Athena, elinden bırakmadığı mızrağıyla yer alır. Zekâ, strateji ve savaş tanrıçası Athena, gücü, aklı ve liderliği temsil eder. Klimt bu çalışmasında diğer eserlerinden farklı olarak; kadının cinsel yönü vurgulamamış ve güçlü kadın imajını öne çıkarmıştır.

Boğa – Kiss, 1905

Sanatçının en popüler eseri olarak bilinen Kiss (Öpücük) isimli eserini senin için seçtik. Resimde birbirine sarılmış olarak tasvir edilen çift, bir uçurumun kenarında duruyormuş gibi görünür. Figürlerin aşka teslimiyetinin yanı sıra erkekte egemen ve sahiplenici tavır, kadında ise utangaçlıkla karışık aşkına sıkı sıkıya bağlılık adeta resimden taşıyor.

İkizler – The Tree of Life, 1905

The Tree of Life (Hayat Ağacı) adlı bu çok popüler yapıtında sanatçı Maya, Babil, Mısır gibi medeniyetlerde de sıkça tasviri yapılan hayat ağacı sembolünü resmetmiştir. Resimde cennet, dünya ve yeraltı arasında köprü görevi gören hayat ağacının orta kısmında siyah bir kuş dikkatimizi çeker. Bu kuşun ölümü sembolize ettiği düşünülür. Klimt’in altın kullanarak yarattığı etkileyici atmosferin ortasından bize bakan siyah kuş; hayat ve ölüm ilişkisi üzerine düşündürür ve her şeyin bir sonu olduğuna dikkat çeker. Sağda birbirine sarılmış bir çift, solda Mısır mumyalarına benzetilmiş halde bir kadın görürüz. Ortada hayat ağacı spiral dallarıyla hayatın devinimine işaret eder ve varoluşun çok yönlülüğünü gözler önüne serer.

Yengeç – The Three Ages Of Woman, 1905

Klimt’in yaşam döngüsüne gönderme yapan, en bilinen eserlerinden biri olan The Three Ages Of Woman (Kadının Üç Çağı), ağırlıklı olarak doğurganlığı vurgular. Bir kadının önce çocuk, sonra anne ve daha sonra ise yaşlı olarak betimlendiği bu eser; hem hayatın gerçeklerini duygusal bir biçimde ortaya koyuşuyla hem de doğurganlığa yaptığı vurguyla anaç Yengeçleri fazlasıyla temsil ediyor.

Aslan – Portrait of Adele Bloch-Bauer I, 1907

Klimt’in Portrait of Adele Bloch-Bauer I (Adele Bloch – Baurer’in Portresi 1) adlı bu portre çalışması, eserin kendisi gibi hikâyesiyle de senin ilgini çekecek türden. Eser, sanatçının üst tabakaya mensup arkadaşı Ferdinand Bloch tarafından eşi Adele Bloch – Baurer için sipariş edilmiştir. Gerçek altın yaprakları kullanılarak yapılan resimde ellerini birbirine kavuşturmuş zarif, asil ve entelektüel bir kadını; fonda ise ihtişamın olağanüstü canlı tonlarda betimlendiğini görürüz.

Başak – Mada Primavesi, 1912

Bu eserde Klimt, sanayici ve sanat destekçisi Otto Primavesi’nin 9 yaşındaki kızı Mada Primavesi’yi resmetmiştir. Sanatçı, 9 yaşındaki bir kız çocuğuna göre kendinden emin ve dikkat çekici duruşuyla dikkat çeken bu portre üzerinde oldukça titiz bir şekilde çalışmıştır. Mükemmele ulaşmak için yoğun çaba sarf eden Klimt; sayısız ön çizim, farklı pozlar, farklı kıyafetler ve arka planlarla denemeler yapmıştır.

Terazi – Judith I, 1901

Sanatçı bu eserinde Eski Ahit’te kavmini kurtaran bir dul olarak anlatılan Judith’in hikâyesini resmetmiştir. Pek çok sanatçıya ilham olan hikâyeye göre; Judith, Asur kralı Nebukadnezar’ın ülkesi üzerine gönderdiği generali olan Holofernes’in başını kesip adaleti sağlayarak kavmini kurtarır. Sanat tarihindeki diğer örneklerdeki adalet vurgusuna ek olarak Klimt, Judith’i yaptığı eylemden haz duyan bir ifadeyle resmetmiştir.

Akrep – Danae, 1907

Eser hikâyesini Yunan mitolojisinden alır. Kısaca anlatmak gerekirse; Akrisios kâhinlerden kızı Danae’nin doğuracağı çocuğun kendisinin ölümüne sebep olacağını öğrenir. Bu nedenle onu bronz bir kuleye kapatır. Ancak Danae, Zeus’un dikkatini çekmiştir bir kere. Zeus kapalı kuleye bir altın yağmuru olarak girer ve Danae bu ilişkiden hamile kalır. Olayların devamında ise kehanet gerçek olur. Resimde cenin pozisyonunda yatan Danae görülürken, altın yağmuru ise Zeus’u niteler. Resimdeki kadın ilk bakışta uyuyor gibi görülse de aslında zevk içinde gözlerini kapamış, tutku ön plana çıkarılmıştır.

Yay – Lady With Fan, 1918

Sanatçının son dönem eserlerinden olan Lady With Fan (Yelpazeli Kadın), farklı kültürlere olan merakınla senin oldukça ilgini çekecek parçalardan. Klimt’in uzak doğuya olan ilgisinin açık bir şekilde görülebildiği eserde; elinde Japon stili yelpazesi ve üzerinde kimonosuyla bir kadın figürü yer alır. Arka planda görülen zümrürüanka (simurg) da yine doğu kültürünün yansımalarından biri olarak göze çarpar.

Oğlak – Death and Life, 1908/1915

Klimt, Death and Life (Yaşam ve Ölüm) adlı eserinde; adından da anlaşılacağı üzere bir tarafta yaşamı diğer tarafta ise ölümü betimliyor. Eserin yaşamı simgeleyen bölümünde çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere her nesilden insan canlılığı vurgulayan renklerde resmediliyor. Ölümü simgeleyen diğer bölümde ise açlıkla avını gözlemleyen karanlık bir figür yer alıyor. Gerçekliğin bu iki yüzünü öne çıkaran eser, tam da senin ilgini çekecek türden değil mi?

Kova – Theater in Taormina, 1886/1888

Sanatçının ilk dönem eserlerinden olan Theater in Taormina (Taormina Tiyatrosu), resmin konusundan ziyade tarzıyla Kovaların ilgisini çekecek türden. Klimt’in antik sanata atıfta bulunduğu eserde, tamamen olmasa da gelenekselin dışına çıkmaya başladığının işaretlerini görmek mümkün.

Balık – Hope II, 1907

Hope (Umut) aslında iki tablodan oluşan bir seridir. Bu ikinci eserde yaşama karşı isyan etmeyi bırakıp hayatın getirdiği süreçleri kabullenmiş olarak tasvir edilen bir kadın figürü görülür. Onu elbisesinin eteğinde takip eden ve varlığını bütünleyen kadın figürleriyle birlikte kucağında ölümün kabulünü simgeleyen bir kafatası ile görürüz. Daha dingin ve duygusal bir ruhani atmosferde! Dünyanın kaotik varlığının duygusal yoğunluğu yüksek bir atmosferde tasvirini yapan bu resim senin için seçimimiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.