Burçlardan Acı Biber Etkisi Yaratan Tembihler!

Zodyak çok sesliliğin hüküm sürdüğü bir evrendir. Her kafadan bir ses çıkması olağandır ve herkes kişiliği doğrultusunda fikirler öne sürer. Tamamının kaygıları, beklentileri, deneyimleri ve bakış açıları farklıdır. Yönetici gezegenlerinin ve iklimlerinin etkisiyle etrafındakilere farklı konularda tavsiyelerde bulunurlar. Bazıları maddiyatçı bazıları ise tamamen maneviyata yönelik tembihler sıralar. Su gruplarında duygusallık, Toprak grubunda maddecilik, ateş grubunda içgüdüler, hava grubunda ise akılcılık öne çıkar. İşte burçlardan acı biber etkisi yaratan tembihler:

Koç (Girişkenlik)

Ateş grubunun yerinde duramayan, sabırsız üyeleridir. Bekleyip, düşünecek yapıda değillerdir. Son derece girişken ve hırslı yapısıyla hiçbir rekabette geride durmazlar. Oldukça girişimci olup yeni projelere soyunurlar. Vereceği öğütler de bu yönde olur. Koçlar girişken insanların hayatta başarılı olacağına inanırlar. Elini taşın altına koyan ve riske giren kişilerin hedefine ulaşabileceğini öğütlerler. Koç burçları, azimli ve hırslı olmayı öğütleyerek etrafındakileri kolayca gaza getirirler.

Boğa (Soğukkanlılık)

Sakin ve huzurlu bir kimyası vardır Boğaların. Ağır hareket eder, hadiselere ağır tepkiler verirler. Diğer insanların tedirgin olduğu irili ufaklı krizlerde soğukkanlılığını korur. Sıkıntıları gözünden büyütmez, oldukça dayanıklıdır. Etrafındakileri sakinleştirmede üstüne yoktur. Kimilerine göre dünya yansa umurunda olmaz. Negatif düşüncelerle kendini yıpratmaz, huşu içinde yaşar giderler. İnsanlara da bu yönde telkinde bulunur. Olumsuz düşüncenin işleri daha fazla çığırından çıkacağını söyleyerek, panik yapmamayı önerir.

İkizler (Öğrenme)

Yönetici gezegeni onlara zehir gibi bir zeka ve öğrenme kabiliyeti vermiştir. Sonsuz merak duygusuyla sürekli araştırır, okur ve edindiği bilginin kritiğini eder. İletişim yeteneği güçlü olan İkizler burcu, bilgi alışverişine büyük önem verir. Öğrenmenin yaşı ve zamanı olmadığını düşünür. Dolayısıyla her zaman bilginin ne derece büyük bir hazine olduğu fikrini aşılar. Çevresindekileri belli konularda aydınlatır ve onların öğrenme hevesini destekler.

Yengeç (Evlilik)

Sıcak bir yuva hevesiyle erken evliliğe meyillidirler. Yaşamın en büyük hazinesinin aile olduğunu düşünürler. Evliliği kutsal görüp ev işleriyle yakından ilgilidir. Eşine dostuna erken evliliği tavsiye eder. Düğün öncesi ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğini, gelenekleri hatırlatırlar. Anaç yapısından ötürü ebeveyn modunda öğütler sıralar. Yeni gelin ve damatların düğün sonrası en işleriyle ilgili en fazla akıl danıştığı burçtur.

Aslan (Sosyallik)

Yaşam enerjisiyle sıkıcı ve depresif insanları kıskandırır. Hayatın durağan geçirilmeyecek kadar doludizgin olduğunu düşünürler. Küçük şeylerden mutluluk çıkarmaya çalışırlar. Aslanlar; insanlara pozitif öneriler sunar, havadaki kasvet duygusunu dağıtmayı önerirler. Sosyalleşmenin, eğlenmenin, gününü gün etmenin yaşamın ta kendisi olduğunu fısıldarlar çevrelerindekilere. İstemedikleri bir hayat tarzında ısrar edenlerin mutsuz olacağını belirtirler.

Başak (Düzen)

Mükemmeliyetçi burçlardan olan Başaklar, eline aldığı her işi dört dörtlük yapmaya gayret eder. Kusur bulmaya meyilli olup kendini de sık sık eleştirir. İşlerini belli bir düzen içinde yapar. Bu konuda ne derece takıntılı olduklarını yakın çevresi iyi bilir. Etrafındakilere düzenli, tertipli olmayı tembihler. Başkasına herhangi bir sorumluluk vermişse evhamlanırlar. Eksik gedip olup olmadığını kontrol eder, işlerin nasıl sıralanacağını tek tek anlatır.

Terazi (Görgü)

Zarafet, görgü, medeniyet kavramları onlardan sorulur. Kibarlıktan kırıldıkları eleştirisine zaman zaman maruz kalırlar. Oturup kalkmasını, insanlarla nasıl konuşması gerektiğini iyi bilirler. El alem ne der kaygısı Terazilerin içine işlemiştir. Vereceği öğütler genelde toplum içi davranışlarla ilgilidir. Kibarlığı elden bırakmamak gerektiğini sık sık dillendirirler. Tatlı dilin yılanı bile deliğinden çıkaracağını düşünür, sorunları diyalog yoluyla çözmeyi önerirler. İmaj kaygısı Teraziler için önemli bir detaydır.

Akrep (Strateji)

Su grubunun şüpheci ve araştırmacı kişileridir. Kolay kolay kimseye güvenmez ve kendilerini açmazlar. Her işin altında bir bit yeniği ararlar. Otokontrolünü kolay kolay yitirmeyen Akrepler, strateji geliştirerek hareket eder. Ortama ve kişilere göre davranış kalıbı geliştirir. Çevresindekilere de uyanık olmayı, politik davranmanın insana fayda sağlayacağını öğütler. Her işin belli bir zamanı olduğunu düşünüp, doğru zamanda harekete geçmeyi tembihler.

Yay (İyimserlik)

Hayatla olan güçlü bağları birçok insanı imrendirir. Sıkıntıları gözünde büyütüp de canını sıkmaz Yaylar. Astroloji evreninin polyannası diye de adlandırılırlar. Güneşin doğuşu, baharın gelişi, doğanın güzelliği bile mutluluk için yeterli bahanelerdir Yaylara göre. Son derece iyimser olmakla birlikte insanlara da aynı hisleri aşılamaya çalışırlar. Mutluluğun bulaşıcı olduğunu düşünüp mümkün olduğunca yayılmasını sağlar. Hayata sıkı sarılmayı ve olaylara pozitif tarafından bakmayı öğütlerler.

Oğlak (Birikim)

Zodyak’ta gelecek kaygısını muhtemelen en fazla duyan burçtur. Okul çağlarından itibaren hayatını garanti altına almaya çalışır. Bu vesileyle Oğlaklar maddiyatı çok fazla önemser. Çocukluğunda kumbarasında biriken paralar, yetişkinlik çağında bankada birikir. Oğlak burcunun vereceği öğütler birikim üzerinedir. Kazanılan paranın en azından bir kısmının biriktirilerek geleceğe yatırım yapılmasını öğütler. İsrafa karşı olup gereksiz harcamalar yapılmamasını tavsiye eder.

Kova (Yenilik)

Dünyadaki değişimlere en fazla öncülük etmiş kişiler Kovalardan çıkar. İleri görüşlü ve kalıpların dışındaki bakış açılarıyla devrimlere kapı açmışlardır. Tamamen fütüristtik bir bakış açısıyla hareket ederler. Toplumların ve bireylerin değişimlerle gelişeceğini düşünür. Vereceği en fazla öğüt yeniliğe ilişkindir. Sabit fikirliliğin bireye ve topluma zarar vereceğini düşünür. Sürekli alternatif fikirler üretmeyi ve yeni nesil teknolojiden faydalanmayı tembihlerler.

Balık (Merhamet)

Her daim yüreğinin götürdüğü yere giden kişilerdir. Duygularına göre hareket etmedikleri takdirde huzursuzluk duyarlar. Balıkların gelişmiş empati duygusu, onlara oldukça merhametli bir ruh kazandırmıştır. Kötü niyetli tavırlar içine girerlerse tarifsiz bir vicdan azabı çekerler. İyi niyetli olmanın herkes için en doğrusu olduğunu eşine-dostuna sık sık tembihler. Zor durumdakilere yardım etmenin, merhametli olmanın en büyük erdem olduğu fikrini empoze eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir