Burçlar En Fazla Kimden ve Neden Çekinir?

Zodyak ailesinde neredeyse herkesin çekindiği durumlar ve kişiler vardır. Bunun altında kişisel menfaatler veya yüksek manevi duygular yatar. Burçlar, hata yaparak karşı tarafı kızdırmak veya gücendirmek istemez. Duygusal burçlar daha çok manevi tatminleri; realist burçlar genelde maddi kazançlarını korumak için belli kişilerden çekinir. Sonuç olarak hiçbiri zor duruma düşmek istemez.

Koç: Çekinmez

Yukarıda bahsettiğimiz genellemeye Koç burçlarını dahil edemeyiz açıkçası. Deli cesaretleriyle kimseden çekinceleri, kaygıları yoktur. Sessiz fırtınalar, gizemli kişiler, sonu belirsiz olaylar onları ürkütmez. Maddi ve manevi anlamda güçlüdürler ve motivasyonlarını hiçbir şey düşüremez. Koçlar kimseden çekinmezken başkaları onlardan çekinir. Yakın çevreleri, “Hulk”a dönüşür kaygısıyla Koç burçlarını kızdırmak istemez, aksine onların suyuna giderler.

Boğa: Müşteriden

Ucunda maddiyat varsa Boğalar için sabredilmeyecek insan yoktur. Gelir kapısı gördükleri kişilere karşı son derece ılımlı ve kibar yaklaşırlar. Mesela iş dünyasında Boğaların velinimeti müşterilerdir. Onların her türlü kaprisine müsamaha göstermekle kalmaz, aynı zamanda bu kişilerden çekinirler. Özellikle de kendisine yüksek kazanç sağlayan müşterileri kızdırmak veya gücendirmek en son yapmak isteyecekleri şeydir. Müşteri kaybetmemek adına birçok konuda taviz verebilir Boğalar.

İkizler: Eşinden

Tatlı serseri kıvamında bir kişiliği olan İkizlerin üç kağıtçı bir yönü vardır. Onlar ikna kabiliyeti yüksek çeneleriyle herkesi kolayca etkileyebilir. Aşkta seçilen değil seçen kişidirler. Evliliklerinde pek evcimen oldukları söylenemez. Dışarıda daha fazla zaman geçirir bazen uzun süre eve uğramazlar. Ara sıra kaçamak yapmaya eğilimlidirler. Bu vesileyle en fazla çekindikleri kişi eşleridir. İkizler burçlarının zaaflarını iyi bilen hayat arkadaşları onları sık sık kontrol eder.

Yengeç: Anne – Babadan

Genel olarak birçok meselede çekingen tavırlar sergileyebilir Yengeçler. Ürkek bir çocuğun haleti ruhiyesine bürünürler bazen. Onların en fazla çekindiği kişiler çok sevdikleri anne-babasıdır. Özellikle çocukluk ve ergenlik çağlarında aileyi kızdırmamaya özen gösterirler. Yetişkinlik dönemlerinde ise anne-babaya duydukları saygı, derin sevgiyle birleştiğinde ortaya ciddi bir çekinme sebebi doğar. Ebeveynlerini kızdırmamaya, onlara saygıda kusur etmemeye çalışırlar. İleriki yaşlarda bile aileye karşı aynı duyguları muhafaza ederler.

Aslan: Akrabalardan

Bu burçlar yapı olarak cesur ve otoriterdir ancak çekindikleri insanlar mevcuttur. İmaj kaygıları yüksek olup karizmalarını sarsacak en ufak bir pürüze katlanamazlar. Dışarıdaki kişilere karşı en fazla yakın çevrelerinden çekinir Aslanlar. Ne de olsa ailesini ve akrabalarını seçemez insanlar. Dünya görüşleri, yaşam tarzları yakınlarından farklı olabilir. Dedikoducu, patavatsız ve kaba tavırlı akrabalar Aslan burçları için rahatsızlık sebebidir. Yakınlarının onların eksik veya gülünç yönlerini dillendirmesinden kaygılanırlar.

Başak: Öğretmenden

Kendilerini bildi bileli sorumlu ve çalışkandır Başak burçları. Başarı onlar için nihai hedeftir. Bu vesileyle mükemmeli ortaya koymak için azimle çalışırlar. Okul hayatlarında da aynı prensibi uygularlar. Öğretmenlerin gözüne girmeyi iyi bir karnenin formülü olarak görürler. Onların karşısında saygılı, itaatkâr ve çalışkan bir imaj çizmeye gayret ederler. Yüksek notlar uğruna öğretmenlerinden çekinirler. Ödevleri aksatmadan teslim eder ve emeklerinin karşılığını almaya çabalarlar.

Terazi: Komşulardan

“El alem ne der” kaygısı en yüksek burçtur Teraziler. Biraz da huzuruna düşkün yönlerini eklediğimizde çekinecekleri çok kişi olabilir. Hele ki yakın komşularından biraz fazla çekinirler. Aynı apartmanda ikamet ettikleri insanlarla yaşayacağı herhangi bir sorunun ağızlarının tadını bozacağını düşünürler. Gürültü yapmamaya, yukarıdan çöp atmamaya, dikkat çekmemeye özen gösterirler. Bina içinde komşulardan herhangi bir şikâyet gelirse meseleyi tatlıya bağlamaya gayret ederler.

Akrep: Düşmanlarından

Zodyak’ın güçlü ve özgüvenli burçlarındandırlar. Genelde diğer insanlar Akreplerin gizemli kişiliğinden çekinir. Kinci ve intikamcı oldukları için düşmanları çoktur Akrep burçlarının. Her an tetikte olup silahlarını başuçlarından ayırmazlar. Haliyle en fazla kaygılanacakları kişiler düşmanlarıdır. Onları bir anlamda rakip gibi görür ve karşılıklı savaşta ayakta kalmaya çalışırlar. Şüpheleri kafasını komple teorileriyle doldurur ve içi içini yer Akreplerin. Düşmanlarını saf dışı etmeden huzura eremezler.

Yay: Kolluk Güçlerinden

Hiperaktif burçlardan olan Yaylar için hareket ve yaşam özgürlüğü son derece önemlidir. Riske açık ve rahat tavırlı kişiler olmalarına karşın çekinceleri yok değildir. Onları en fazla ürkütecek kişiler kolluk güçleri olabilir. Bu meslek grubu Yayların bilinçaltına özgürlüğü kısıtlayıcı aktörler olarak işlenmiştir. Herhangi bir suça karışıp hapse girme düşüncesi, onlar için ölümden beterdir. Dolayısıyla toplum içerisinde kolluk kuvvetlerinden çekinirler.

Oğlak: Patronundan

Tamamen kariyer odaklı kurarlar yaşamlarını. Mesleğinde makamını korumak veya terfi etmek Oğlaklar için hayat memat meselesidir. İtibarlarına gölge düşürecek ufacık bir yanlışı bile gözlerinde büyütürler. En fazla çekindikleri kişiler işverenleri olur. Patronlarıyla stratejik bir ilişki kurar, onların belirledikleri kuralların dışına asla çıkmazlar. Şirket içerisinde işverenin gözüne girmek için hareketlerine, iletişim tarzlarına, zaman yönetimine dikkat ederler. Mesai saatleri içerisinde son derece disiplinli davranırlar.

Kova: Arkadaşlarından

Mesafeli burçlar olsalar da arkadaşlarına çok düşkündür Kovalar. Onlarla ortak aktiviteler yürütmekten büyük keyif alırlar. Az ve öz insana yakınlık gösterirler. Dost canlısı olup kötü günlerinde arkadaşlarının yanında olurlar. Bu kadar kıymet verdikleri dostlarından bir anlamda çekinir Kovalar. Onlara verdikleri değerden ve sevgiden ötürü herhangi bir hata yapmak istemezler. İnisiyatifleri dışında arkadaşlarını zor duruma düşürürlerse durumu telafi etmek isterler.

Balık: Sevgilisinden

Zodyak’ın ürkek burçlarındandır Balıklar. Naif kalpleri incinmek istemediği için adımlarını tereddütle atarlar. Aşka, romantizme büyük değer verirler. Birini sevdikleri zaman bulutlara yükselir ve kendilerini tatlı bir masalda hissederler. Haliyle sevgililerini elde tutmak için son derece ilgili bir âşık olur ve onlardan çekinirler. Flörtlerinin uygun görmediği alışkanlıklarını bırakır, nabza göre şerbet verirler. Yaşam tarzlarını flörtlerine göre düzenlemekte sakınca görmezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.