Kova Burcu İlişki Uyumu

Kova burcu kadınının ve Kova burcu erkeğinin diğer burçlarla olan ilişki uyumunun genel olarak nasıl olduğunu senin için hazırladık. Ancak konu aşk ya da ilişki uyumu olduğunda yalnızca burç üzerinden bir değerlendirme yapmak yeterli olmayabilir. Hoşlandığın ya da hayatındaki kişi ile gerçekte ne kadar uyum içinde olduğunu öğrenmek için senin ve onun doğum haritalarının karşılaştırılıp incelenmesi ve buna göre ilişki haritanızın detaylı bir şekilde yorumlanması gerekir. Sevdiğin kişi ile detaylı aşk uyumunu öğrenmek için Moyra uygulamasını indirmeyi unutma!

Kova Burcu ile Koç Burcu İlişki Uyumu

Kova burcunun sıra dışı, yenilikçi ve isyankar yapısı Koç burcunun girişken, korkusuz, mert doğasıya kolayca bağdaşır. Bu iki burcun sahip oldukları ortak özellikler aralarındaki uyumu olumlu yönde etkiler. Ancak Kova’nın mesafeli tavrı ve önceden kestirilemeyen davranışları, Koç’un zaten olmayan sabrını kolayca taşırabilir. Aynı şekilde Koç’un benmerkezciliği, toplumsal sorunlara ve büyük resme odaklanmış Kova için bir süre sonra rahatsız edici olmaya başlayabilir.

Kova burcunun özgürlükçü, sıra dışı, kalıplara sığmayan doğası Boğa burcunun sevdiği kişiyi sahiplenen, geleneksel doğasıyla bir araya gelmekte zorluk çeker. Bu iki burcun ortak özelliklere sahip olmaması aranızdaki uyumu olumsuz yönde etkileyebilir. Kova’nın başına buyruk, kural tanımayan karakteri Boğa’nın ilişkide kendini güvende hissetmemesine yol açarken; Boğa’nın yeniliklere açık olmayan, denenmiş yollara yönelen karakteri, Kova’yı hayal kırıklığına uğratabilir.

Kova burcunun dost canlısı, zeki, sıra dışı doğası İkizler burcunun yenilikçi, entelektüel, dışa dönük doğasıyla çok kolay bağdaşır. Bu iki burcun sahip oldukları ortak özellikler aralarındaki uyumu olumlu yönde etkiler. Ancak Kova’nın fikirlerinde diretmesi ve inatçılığı, esnek İkizler’in sinirlerinin gerilmesine sebep olabilir. İkizler’in çok çabuk karar değiştirmesi, zaman zaman olaylara daha yüzeysel bakması ise duyarlı Kova’yı hayal kırıklığına uğratabilir.

Kova burcunun yenilikçi, sıra dışı, özgür ruhlu doğasının Yengeç burcunun kalbini dinleyen, hassas, korumacı doğasıyla ortak bir noktada buluşması kolay değildir. Bu iki burcun ortak özelliklere sahip olmaması aranızdaki uyumu olumsuz yönde etkiler. Kova’nın toplum kurallarına baş kaldıran, asi tavırları geleneksel Yengeç’i huzursuz edebilir. Yengeç’in sevdiklerine bağlanma ve koruyup kollama isteği, özgür Kova’nın ilişkiden uzaklaşmasına sebep olabilir.

Kova burcunun hareketli, özgür ruhlu, duyarlı doğası Aslan burcunun yaratıcı, enerjik, cömert doğasıyla anlaşmakta hiç zorlanmaz. Bu iki zıt burç birbirlerini mıknatıs gibi çeker. Buna rağmen Kova’nın kendi başına buyruk, kural dinlemeyen davranışları Aslan’a ciddiye alınmadığını hissettirebilirken; Aslan’ın kendi krallığını ilan etmek isteyen yapısı, demokratik Kova’nın çıldırmasına sebep olabilir. Taban tabana zıt yönleriniz çatışma yaşama olasılığınızı artırmakla birlikte birbirinizi tamamlarsınız.

Kova burcunun kalıpların dışına çıkmak isteyen, farklı ve marjinal doğası Başak burcunun geleneksel, kuralcı ve detaycı doğası ile pek rahat edemez. Bu iki burcun ortak özelliklere sahip olmaması aranızdaki uyumu olumsuz yönde etkiler. Kova’nın detaylarla ilgilenmemesi ve kurallara kulak asmayan karakteri Başak’ın ilişkide kendini devamlı endişeli ve huzursuz hissetmesine sebep olur. Başak’ın mükemmeliyetçi, kuralcı ve kaygılı yapısı ise Kova’yı bunaltabilir.

Kova burcunun duyarlı, insancıl, sıra dışı doğası Terazi burcunun adil, sevecen, uyumlu doğası ile çok iyi anlaşabilir. Bu iki burcun sahip oldukları ortak özellikler aralarındaki uyumu olumlu yönde etkiler. Ancak Kova’nın sabit fikirli ve inatçı yapısı ve zaman zaman kendini toplumdan soyutlamak istemesi sosyal Terazi için katlanması zor bir durum haline gelebilir. Öte yandan Terazi’nin tavizkar ve kararsız yapısı, ödün vermeyi sevmeyen Kova için çıldırtıcı olabilir.

Kova burcunun özgür, sınır tanımayan, marjinal doğası Akrep burcunun tutkulu, sahiplenici, takıntılı doğasıyla ortak bir noktada buluşmakta zorluk çeker. Bu iki burcun ortak özelliklere sahip olmaması aranızdaki uyumu olumsuz yönde etkiler. Kova’nın özgürlüğüne düşkün, geleneksellikten uzak yapısı Akrep’in tüm tahammül sınırlarını zorlayabilir. Öte yandan Akrep’in baskın, kıskanç ve şüpheci karakteri, Kova’ya kendini kısıtlanmış hissettirebilir.

Kova burcunun marjinal, değişimden hoşlanan, dost canlısı doğası Yay burcunun maceracı, yeniliklere açık, eğlenceli doğası ile çok iyi anlaşır. Bu iki burcun sahip oldukları ortak özellikler aralarındaki uyumu olumlu yönde etkiler. Ancak Kova’nın taviz vermeyen, inatçı karakteri Yay’ın öfke patlamaları yaşamasına sebep olabilir. Öte yandan Yay’ın her şeye bir eğlence ve macera gözüyle bakması, duyarlı Kova’yı zaman zaman rahatsız edebilir.

Kova burcunun marjinal, yenilikçi, farklı olanı denemek isteyen doğası ile Oğlak burcunun disiplinli, kurallı, kontrollü doğası arasında ortak bir nokta bulmak zordur. Bu iki burcun ortak özelliklere sahip olmaması aranızdaki uyumu olumsuz yönde etkiler. Kova’nın kurallara baş kaldıran, gözü kara yapısı Oğlak’ı huzursuz edebilir. Öte yandan Oğlak’ın değişime direnen, temkinli karakteri, sıra dışı Kova’yı çileden çıkartabilir.

Her ikiniz de Kova burcu olduğunuz için karakterleriniz benzer özelliklere sahip. Bu durum aranızdaki uyumu olumlu yönde etkiler. Kendinizi birbirinize anlatma ihtiyacı duymazsınız, çünkü zaten o seni sen de onu anlarsın ve birbirinizi olduğunuz gibi kabul edersiniz. Ancak bir süre sonra ilişkiniz ikiniz için de sıkıcı hale gelebilir. Ayrıca zaman içerisinde özgürlük ve değişim isteğiniz ilişkide kopukluklar yaşamanıza ve birbirinizden uzaklaşmanıza sebep olabilir.

Kova burcunun yenilikçi, realist, marjinal doğasıyla Balık burcunun olabildiğince naif, sezgisel ve hayalperest yapısını bağdaştırmak zordur. Bu iki burcun ortak özelliklere sahip olmaması aranızdaki uyumu olumsuz yönde etkiler. Kova’nın mücadele etmek isteyen, kuralları zorlayan karakteri, teslimiyetçi Balık için anlaşılmaz ve zorlayıcı olabilir. Öte yandan Balık’ın olayları akışına bırakmayı tercih edip duygularıyla hareket etmesi, mantıklı Kova için kabul edilemez bir durum haline gelebilir.