Balık Burcunun Olmazsa Olmazları!

Balık biraz yalnızlık biraz da düş sevdalısıdır! Aşıktır Balık ancak kişilere değil her şeye! Var oluşa karşı beslediği bu sonsuz aşk, kuşatıcı bir merhamet duygusunun sahibi olmasını sağlar. Zodyak’ın kazan dibi, göksel olana en yakın yaşayandır Balık! Sezgileri gelişkin, özgürleri sınırsızdır! Peki nelerdir Balık’ın olmazsa olmazları?

Hayaller!

Rüyalarıyla gerçeklik arasında bir yerde, görünmez bir çizginin bir o tarafında bir bu tarafında yaşar Balık! Ne dünyaya aittir tümüyle ne zihninde kurduğu düşsel diyarına. Hayaller kurar bulduğu her boşlukta ve bu hayalleri sayesinde tutunur yaşama. Hep biraz hülyalıdır bakışları, sakindir davranışları! Sorumluluklardan uzak, bağımsız bir yaşayan olmak ister. Dünya üzerinde kendi özerk bölgesini kurar, kendi sınırları içinde, sonsuz özgürlüklerin mümkün olduğu bir rüyada yaşar! yaşamın içine fazlaca çekilmekten, mantıklı rutinlerin içine hapsolmaktan, dünyaya tümüyle taşınmaktan korkar! Hep kapısı aralıktır iki dünya arasında. Kimseler hatırlayamazken rüyalarını, balıklar rüyalar aleminde bir yaşam kurarlar kendilerine! Ve Balık’ların rüyalarının çeşidi bol, konusu sınırsızdır.

Aşk!

Balık’ın sahip olduğu ne kaşına gözüne ne güler yüzüne geliştirdiği bir aşktır. Şahsa değil aşka aşıktır Balık! Onunki mutlak aşk denen, kişilerden bağımsız, öncesiz ve sonrasız, ilahi bir aşktır. Sahip olduğu aşkı kiminin güzel huyunda, kiminin tatlı dilinde bulsa da aslında yaşadığı hep platonik kalır. Tüm dünyaya karşı geliştirdiği merhamet duygusu da sahip olduğu sonsuz aşk sebebiyledir. Kediyi de sever aynı oranda, çimeni de ailesini de sever, sevgilim dediği kişiyi de! Duyguları da sınırsızdır Balık’ın, aşkı da!

Romantizm!

Balık düş kurma gücünün de etkisiyle, biraz puslu, biraz toz pembe bir hayat kurmak ister kendine. Nazik ve kırılgandır Balık! Ne yüksek sese tahammül eder ne fazla kalabalığa. Sakin ve dingin bir yaşam ister. Dünyevi gerçeklerin içinde savunmasız kalmaktan, hayatın karanlık koşuşturmasından, fazla gerekçelendirilmiş ve mantıklarla örülmüş bir rutinin içine hapsolmaktan korkar! Romantiktir! Davranışın kabasına, iletişimin harlısına gelemez. Kendi yaşamını olabildiğince romantikleştiren, uçuş uçuş elbiseler tercih edip doğa içinde kalmaktan hoşlanan, tütsülerin mis kokularıyla düşlerine dalıp yumuşak renklerin huzuruyla sakinleşen Balık, ilişkide olduğu kişiden de aynı romantizmi yaşatmasını bekler!

Bir Tür Yaratıcılık!

Şiir yazabilir, beste yapabilir, resimle uğraşabilir! Her balık şair olacak diye bir şey yok elbet ancak kurduğu romantik dünyanın içinde kimisi alır eline gitarını tıngırdatır, kimisi düşlerini tuvallere serpiştirir, kimileri ise puslu bakışlarıyla kurduğu cümlelerle adeta şiir dinletisini başlatır. Hayal gücünün sınırsızlığı, somut dünyanın uzaklarında kurduğu düşsel yaşantı, onu herkesten farklı düşünmeye motive eder! Kendini ifade ediş biçimi salt mantıktan uzaklaşıp, kural dışına çıkınca biraz da nezaket yüklü olduğunda sanat eserine dönüşür kendiliğinden. Herkesin kullandığından farklı bir dili, bambaşka bir dışavurumu vardır Balık’ın! Balık kendini, kendince geliştirdiği bir yolla ifade etmek zorundadır. Apayrı bir gezegende yaşadığına dair ön yargı geliştirilen Balık, çoğu zaman anlaşılmaz! Bunun sebebi ise zihinsel varlığının herkesten farklı oluşudur.

Yalnızlık!

Zaman zaman kaçıp, enerjisini yenileyeceği, kendini dinleyip, düşlerini yoluna sokacağı bir alana ihtiyacı vardır Balık’ın! Bahsettiğimiz düşler diyarına da ne kalabalıklar içinde geçilir ne karmaşık bir dünya hayatında. Balık tüm yaratıcılığını, sonsuz sevgi ve merhamet duygusunu, salt aşkını yalnızlığının besininden alır! Balık hiçbir zaman iki kişilik bir yaşantının içinde var olamaz! Kendine muhakkak yalnız kalabileceği alanlar yaratmalıdır. Uzun süreler deşarj olamaz, kendiyle baş başa kalıp zihinsel yenilenmesini gerçekleştiremezse mutlu olamaz. Kalabalıkları canı çekmediğinde, yalnız kalmak için bahaneler ürettiğinde, fazla ısrarcı olmamak Balık’ı arayıp sormamak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.