Astrolojinin Geçmişi Ne Kadar Eskiye Dayanıyor?

Astroloji çok eski çağlardan bu zamana dek kullanılan kadim bir bilgi. İlk çağlarda astroloji, kralları gelecekteki olaylara hazırlamak amacıyla kullanılıyordu. Astroloji ile uğraşanlar o devrin matematikçi ve astronomlarıydı. Astrolojinin kısa tarihçesini merak ediyor musun?

1. Astroloji ile ilgili en eski metinler Mezopotamya’dan

Astroloji ile ilgili en eski metinler Mezopotamya’dan

Astroloji ile ilgili en eski metinler Mezopotamya’da hüküm sürmüş Babilliler dönemine aittir. MÖ iki binli yıllara ait Babil tabletlerinde Venüs’e ait gözlemler ve kehanetler yer alır. Dünyadan görünen beş gezegen olan Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn’ün hareketleri ile Güneş ve Ay’ın hareketlerinin kaydedildiği ilk astronomi günlüğü de yine Babilliler tarafından oluşturulmuştur.

2. Astrolojinin günümüzdeki halini almasında eski Mısır’ın önemli bir payı var.

Astrolojinin günümüzdeki halini almasında eski Mısır'ın önemli bir payı var.

MÖ 538’de Perslerin, MÖ 331’de ise Büyük İskender’in Mısır’ı fethetmesi, Babilliler’e ait astroloji öğretisinin Mısır’a geçmesini sağlamıştır. Birçok uzman modern astrolojinin günümüzdeki halini almasında Mısırlıların önemli bir payı olduğunu düşünür. Astrolojinin kurucusu olarak kabul edilen Petosiris ve Nekhepso MÖ 200 yıllarında Mısır’da yaşamıştır.

3. Modern astrolojinin temellerini oluşturan geometrik açılar Batlamyus’un eseri.

Modern astrolojinin temellerini oluşturan geometrik açılar Batlamyus'un eseri.

Helenistik dönemde Babilli rahip Berossus, Kos adasında ilk astroloji okulunu kurdu. Yine bu dönemde matematikçi, coğrafyacı ve astronom olan Batlamyus (Ptolemaios) astroloji yazıtı Tetrabiblios’u yazdı. Batlamyus Mezopotamya astrolojisini derlemiş ve modern astrolojinin temellerini oluşturan geometrik açılara dayalı astrolojik açılar sistemini kabul etmiştir. Almagest isimli kitabıyla Rönesans’a kadar etkisini sürdürecek olan dünya merkezli kozmolojisini ortaya koymuştur.

4. Romalılar Yunanistan’ı fethedince astroloji Romalıların ilgi alanı oldu.

Romalılar Yunanistan'ı fethedince astroloji Romalıların ilgi alanı oldu.

Romalıların Yunanistan’ı fethi, Yunan kültürüne ve felsefesine büyük ilgi duyan Romalı asillerin astroloji ile karşılaşmasına ve sevmesine neden oldu. Hatta bu dönemde yaşayan ansiklopedi yazarı Varro, Astrologia isimli bir eser yazmıştır.

5. Bizans döneminde İstanbul astrolojinin merkezi haline geldi.

Bizans döneminde İstanbul astrolojinin merkezi haline geldi.

410’da Romalılar çekildikten sonra astroloji İstanbul’u merkez olarak kabul eden Bizans ile gelişmeye başladı. Eski Yunan’a ait astroloji ile ilgili eserler İstanbul’da korunmaya başlandı. Dokuzuncu yüzyılda İstanbul, Batlamyus’un tüm eserleri dahil Yunan yazıtlarının korunduğu büyük bir kütüphane haline geldi.

6. İslam alimleri sayesinde astroloji gelişme imkanı buldu.

İslam alimleri sayesinde astroloji gelişme imkanı buldu.

11. yüzyılda Batı’da astrolojiye ilginin yeniden canlandırılmasında Arapların önemli bir rolü oldu. İslam alimleri Eski Yunan eserlerini Arapça’ya çevirdiğinde astroloji ile tanıştı. Biruni, Ebu Maşer, Maşallah, Battani gibi büyük İslam alimleri gelişmiş astronomi ve matematik bilgileriyle astrolojinin gelişimine katkıda bulundular. Arap rakamlarının ve sıfırın kullanımı, astrolojik tahminlerin doğruluğunu artırdı.

7. Rönesans astrologların altın çağı oldu.

Rönesans astrologların altın çağı oldu.

Rönesans döneminde onlarca eski eser Latince’ye çevrildi. Dönemin ünlü astrologları aynı zamanda matematikçi ve filozoftu ve  saraylarda görev alıyordu. Örneğin; 16. yüzyılda Fransa Kraliçesi ünlü astrolog Nostradamus’a danışıyordu. İngiltere’de William Lily, eski metinleri tercüme ederek kadim astroloji bilgilerini gün ışığına çıkarmıştı.

8. Pozitivistlerin astrolojiye önemli katkıları oldu.

Pozitivistlerin astrolojiye önemli katkıları oldu.

Modern astronominin kurucuları Kepler ve Galile aynı zamanda birer astrologdu. Galile Jüpiter’in uyduları ile Satürn’ün halkalarını keşfetti ve Venüs’ün güneş etrafında döndüğünü ortaya koydu. Kepler, gezegenlerin yörüngelerini matematiksel olarak hesapladı. Materyalist olarak bilinen Newton, aslında astrolojiyle yakından ilgiliydi ve astroloji teknikleri konusunda bilgi sahibiydi. Modern astronomi çağını başlatan bu bilim adamları buluşlarıyla astrolojinin ilerlemesine katkı sağladı.

9. Modern Batı Astrolojisi’nin temelleri ünlü psikolog Carl Jung tarafından atıldı.

Modern Batı Astrolojisi'nin temelleri ünlü psikolog Carl Jung tarafından atıldı.

Modern Batı Astrolojisi, ünlü psikolog Carl Jung’un astroloji ile psikolojiyi birleştirmesiyle başladı. Jung kişilik üzerine yaptığı çalışmalarda astrolojiden yararlandı. Doksanlı yıllarda ise Robert Hand’in başını çektiği bir grup astrolog eski Latince ve Yunanca metinleri İngilizce’ye kazandırarak astrolojinin günümüzdeki halini almasına önemli katkılarda bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.