Astrolojik Araştırma Popüler Psikolojik Testi Doğruluyor

Yirminci yüzyılın önde gelen ve en çok referans gösterilen psikoloji uzmanları tarafından kişilik üzerine geliştirilen bir teori bir 21’inci yüzyıl araştırma astroloğu tarafından doğrulandı.

İngiliz astrolog Robert Currey, eski psikolog Hans Eysenck tarafından ortaya çıkarılan kişiliğin birincil boyutu ile astrologların mizaç ve bireysel kişilik özelliklerini tanımlamak için yüzyıllardır kullandığı unsurlar arasında doğrudan bağ olduğunu istatistiksel bir şekilde ortaya koydu.

Astrology News Service internet sitesinde yazı işleri müdürü Edward Snow imzası taşıyan yazıya göre, başka bir şekilde açıklayacak olursak, Profesör Eysenck’in çalışmaları astrologların yaklaşık iki bin yıldır söylediklerini doğrulayacak nitelikte. Currey’e göre sadece bunu deneysel olarak ortaya koymak biraz zaman aldı…

Binlerce yazı ve yaklaşık 100 kitap yazmış olan Eysenck tarafından geliştirilen Eysenck Kişilik Envanteri (EPI) tüm dünyada psikologlar ve terapistler tarafından kişilik ve mizaç değerlendirmek amacıyla kullanılan bir psikolojik test.

Berlin asıllı profesör yazılarında bahsettiği dört aşamalı kişilik ayrımında aslında astrologlardan değil köpeklerin zil sesiyle salya salgılaması yolundaki testi sayesinde adından söz ettiren Rus fizyolog Ivan Pavlov’dan ilham aldığını söylüyor. Ancak astrolojik sistem iki bilimadamının çalışmalarından birkaç yüzyıl öncesine dayanıyor.

Correlation adlı bir astroloji dergisinde yayınlanan bir yazıda, Currey astrolojik burçlar kuşağındaki burçların 4 temel elemente göre gruplandığını belirtiyor: Ateş, toprak, hava ve su. Ateş burçları Koç, Aslan ve Yay. Toprak burçları Boğa, Başak ve Oğlak. Hava burçları İkizler, Terazi ve Kova. Yengeç, Akrep ve Balık da su burçları…

Ortak Kişilik Özellikleri

Astrologlar dört element içinde yer alan üçer burcun ortak kişilik özelliklerine ya da mizaca sahip olduğu görüşünde. Currey bu ayrımın eski Yunan tarihinde Hipokrat’a kadar dayandığını söylüyor. Hipokrat tarafından geliştirilen eski modeller günümüzde psikologlar tarafından kullanılan birçok kişilik tipolojisinin temelini oluşturuyor.

Pavlov hayvanların stress ve acıya tepkisini incelerken, 4 tür karakter belirledi. Araştırmasında tüm mizaç tiplerinin uyarıcılara aynı tepkiyi verdiğini ancak farklı tiplerin farklı zamanlarda karşılık verdiğini gördü.

Analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung da içe dönük ve dışa dönük kişilikler konusunu geliştirdi. Eysenck tarafından geliştirilen dört aşamalı kişilik özelliklerine içe ve dışa dönük karakterlerin yanı sıra Duygusal Denge ve Nevrotiklik de dahil. Kısaca Currey’in araştırması dışa dönüklük ve astrolojik ateş burçları arasında ve içe dönüklük ile toprak burçları arasında ciddi bir bağlantı olduğunu doğruladı. Benzer bir bağlantının astrolojik hava burçları ve Duygusal Denge arasında olduğu da saptandı. Ancak su burçları ve Nevrotiklik arasında bağ kurulamadı – buna neden olarak da Eysenck’in büyük olasılıkla su özelliklerini astrologların yaptığı gibi yorumlayamadığı gösterildi.

Daha önce yapılan ancak başarılı bir sonuca ulaşamamış bir başka araştırmada yer alan verileri kullanan Currey, Eysenck ve geleneksel astrologların aynı görüşte olduğunu ortaya koydu. Araştırma için verileri tanınmış astrolojik eleştirmen Geoffrey Dean ve üniversite profesörleri toplamış. Dean ve meslektaşları EPI psikolojik testi yaklaşık 1200 kişi üzerinde uygulamış ve sonuçta astrolojik elementlerle EPI testi sonuçları arasında bir bağ olduğunu gösterecek kanıt bulunmadığı sonucuna varmış ancak yine de verileri paylaşmış. Currey de bu fırsatı değerlendirmiş.

Deneyimli uzmanlara göre insanlar her zaman kolayca kabul edilir kişilikler sergilemiyor. Hayat süreci zıtlıklarla, karışıklıklarla ve değişimle dolu. Ancak insanlar psikolojik testler sırasında ortaya çıkan özellikleri sergilemeye daha eğilimli. Ya da astrologlar bir kişinin belli doğum saati ve yerine göre harita çıkardığında…

Eysenck’in EPI testi gibi, doğum haritası bizi oluşturan unsurlar arası çatışmaları ortaya koyuyor. Kim olduğumuz ya da gelecekte nasıl olacağımız cevap aradığımız soruların başında geliyor. İdeal bir dünyada, bir kişinin doğum haritası farklı astrolojik unsurlar üzerinde yer alan gezegenler arasındaki uyumlu dengeyi gösterir. Ancak bu çoğu zaman birçok kişi için geçerli olmayabiliyor.

Güneş, Ay ve gezegenlerin doğum haritasında nasıl yer aldığı yaş, cinsiyet, kültür ve imkanlarla ilgili unsurlar tarafından belirlenen bazı hikayeler anlatıyor. Ancak hem astrologlar hem de psikolojik sistemler tarafından açıklanan bireysel mizaçlar bunların hepsinin arasından sıyrılıyor. Dışa dönükler ve içe dönükler davranışlarını bir nevi düzeltseler da özde kim olduklarını değiştiremezler. Kişinin ancak farkındalık sayesinde eldeki fazlalıklarla ve eksikliklerle çalışması ve onları iyileştirmesi mümkün olabilir.

Currey astrolojik unsurlar ve EPI kişilik testi arasında bağ olduğunu istatistiksel olarak kanıtlayabilmek için araştırmadaki uç noktalardaki örnekleri kullandı.

İkna Edici Sonuçlar

Robert Currey araştırmanın astrolojinin tarihi ve temel ilkelerini doğruladığını belirtti – ki bu da dört astrolojik element ile psikolojik testte ölçülen kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Araştırmada kullanılan kaynakların güvenilir ve bağımsız olduğunu vurgulayan uzman, sonuçlarda görülen netliğin sıradan faktörlerle sağlanamayacağının altını çizdi.

Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.