5 Maddede Terazi Kadını İle Aslan Erkeği İlişkisi

Terazi kadını ile Aslan erkeği ilişkisini yorumlarken iki tarafın da keyif alacağı ve tatmin olacağı bir beraberlik yaşayabileceklerini baştan söyleyelim. Aslan erkeğinin egosu yüksek, kendine aşırı güvenen ve otoriter kişiliği; ince düşünceli, her şeyden çok huzur isteyen, ilişkilerinde ahenk ve denge arayan Terazi kadını ile uyumlu değişmiş gibi görünse de aslında bu ikili birbirinin huyundan suyundan anlayacaktır. Bakalım, 5 maddede Terazi kadını ve Aslan erkeği ilişkisi nasıl?

Aslan Erkeği ‘Ben’ Derken, Terazi Kadını ‘Biz’ Der!

Aslan erkeği kendini fazla önemser, egoisttir, hep ‘ben’ diyebilir. Terazi kadını ise sosyaldir, karşısındakiyle nasıl iletişim kurması gerektiğini bilir. ‘Biz’ bilinciyle, ortak hareket etmek ister. İşte bu noktada, Aslan erkeğiyle çatışırlar, çünkü ilişkide uyuma sağlamak Terazi kadını için çok önemlidir. Despot ve egosu yüksek Aslan erkeğinin ise bunu anlamasının veya kabullenmesinin imkânsız olduğunu söyleyebiliriz. Ancak madalyonun diğer tarafından bakarsak Terazi kadını, Aslan erkeğine başkalarıyla uyumlu hareket etmeyi öğretebilir. Terazi’nin uyumlu tavrı Aslan erkeğinin benmerkezci doğasını dengeleyebilir.

İlişkilerinde Dengeyi Sağlamakta Zorlanırlar

Bir Terazi kadını dış görünüşü fazla önemser, çekici ve zariftir. Aynı zamanda uyumlu, kibar ve ince düşüncelidir. Aslan burcu erkeği ise kendini o kadar beğenir ki… Sürekli pohpohlanmak ister. Aslan erkeğinin kendini bu kadar önemsemesi ve despot olması, ince düşünceli olan, ahenk ve denge arayan Terazi kadınının sabrını taşırabilir. Sabit fikirli, eleştirilmekten hoşlanmayan ve despot Aslan erkeğini ise değiştirmek çok zordur. Bu durum ilişkilerinde dengeyi sağlamalarını zorlayacaktır. Olumlu tarafından baktığımızda ise hem Terazi kadını hem Aslan erkeği, keyfine düşkündür ve hayattan keyif almayı bilir. Bu durum, ikilinin ilişkilerinde bir denge unsuru olabilir.

İlişkiyi Terazi Kadınının Uyumluluğu Sürdürebilir

Aslan burcu erkeği, düşüncelerini direkt ve açık olarak söyleyebilir. Çok dürüst ve açık sözlüdür. Kendiyle barışık, dikkat çekici ve eğlenceli bir karaktere sahiptirler. Bu noktada, Terazi burcu kadınıyla uyumu yakalamaları mümkün. Zira, bir Terazi kadını uyumlu, ince düşünceli ve ara bulucudur. Yukarıda da değindiğimiz gibi Terazi’nin ilişki odaklı tavrı Aslan erkeğine iyi gelecektir. Zira Terazi kadını ilişkide alttan alan ve idare eden taraf olmaktan korkmaz, bu da Aslan gibi kendi bildiğinden kolay kolay şaşmayan bir burç için aranılan bir durum olabilir.

Terazi Kadınları Eşitlik İster!

Terazi kadını adil ve barışçıldır, hayatında ve ilişkilerinde eşitlik ister. Aslan erkeği ise gururlu ve otoriterdir. Aldatılma korkusuna kapılırsa, kıskanç olabilir. İlişkilerinde hem bencil hem de otoriter bir tavır alırlarsa, adil olunmasını çok önemseyen ve eşitlik isteyen Terazi kadını, uzun sürecek bir baskıya asla dayanamaz. Uzun süreli bir ilişki isteyen bir Aslan erkeği, Terazi burcu partnerine adilce davranmalı ve onu kendine denk görmelidir. Gereksiz ego savaşlarından kaçınmalı, Terazi kadınına aradığı huzuru vermelidir.

Yüzleşmekten Kaçınmayın!

Kararsız ve yüzleşmekten kaçınan Terazi kadını için el alemin ne dediği çoğu zaman önemlidir. Başkalarının söylediklerini akıllarına kolaylıkla takabilirler. Kendi görüşlerini açıkça dile getirmeyebilir veya görüşlerinden vazgeçebilirler. Bu durum biraz da hayatlarında huzursuzluk ve uyumsuzluk da istememelerinden kaynaklanır, çatışma yaşamaktansa taviz vermeyi ve kendi görüşünden vazgeçmeyi tercih edebilir. Ancak bu durum ilişkinin başında bir avantaj sağlasa da orta vadede ilişkiyi zora sokabilir. Özgüvenli, kendiyle barışık, gururlu ve egosu yüksek Aslan erkeğinin olumsuz yanlarıyla ilgili bir eleştiride bulunmak, kararsız ve yüzleşmekten kaçınan Terazi kadını için zor olabilir ama Terazi kadını, yaşadığı sıkıntıları dile getirmekten ve yüzleşmekten kaçınmamalıdır. Açık sözlülükten yana olan Aslan erkeği ile orta noktada buluşabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.